Posts tagged ‘bektaşi fıkrası’

Mart 27, 2010

kerhane

bektaşi cumaya camiye gitmiş camide hoca vaaz veriyor ve şarap içenleri şiddetle kınamaya başlıyor. bektaşi can kulağıyla dinlemeye başlamış.
hoca dayatmış, ”şarap içenler öbür tarafta her türlü ceza görecek sarap içmeyenler her türlü sefa görecek… hatta herbirinin emrine 40 tane huri verilecek… sarap içenlerin ise içtikleri her şişe şarap kil köprüden geçerken boyunlarına asılacak!!!
bektaşi dayanamamış durduğu yerden seslenmiş:
”hoca efendi o şişe dolumu olacak, boş mu?
hoca gürlemiş ”bre zindik, sen dolu şişelerle öbür tarafı meyhanemi sandın!.
bektaşi başını sallayıp itiraz etmiş, iyi ama hoca adam başı 40 huri ile sen öbür tarafı kerhane mi sandın!!

Reklamlar
Şubat 2, 2010

Ne işe yaradın ?

Bektaşi ile Hacı Osmanlı zamanında ramazanda
içki içerken yakalanırlar. Kadı yaptıklarının
cezasının ne olduğunu bilip bilmediklerini
sorar bunlara.

Hacı af diler şeytana uyduk kadı efendi der
ve hacıya idam cezası verir.

Bektaşiye sıra gelir;
-Kadı efendi ben gayri-müslümün bana oruç
farz değil der.

Kadı Bektaşiyi serbest bırakır.
Bektaşi kadıya sorar;
– Kadı efendi ben de şehadet getirsem müslüman
olsam arkadaşımı da bağışlar mısın?
Kadı efendi düşünür gavuru müslüman yapmanın
ona sağlayacağı sevabı hesap eder ve hacıyıda affeder.

Kadının huzurundan ayrıldıktan sonra hoca
şaşırararak bekaşiye sorar;
-Sen ne biçim adamsın be bir dinli oluyon bir
dinsiz, sende iman yokmu bire münafık deyip
azarlar.
Bektaşi;

– Gavur oldum kendimi , müslüman oldum seni
kurtardım. Sen ne işe yaradın…

Şubat 2, 2010

Bektaşi

Bektaşi ölmüş. Melekler sorgu suale
başlamışlar ve amel defteri adamakıllı
inceledikten sonra “Sen cennete
gideceksin” demişler. Bektaşi çok
sevinmiş. Melekler ona, “Gel sana
cenneti gezdirelim” demişler.
meleklerle birlikte cennette
dolaşırken, canhıraş bir feryat
duymuş. “O da nedir?” demiş korku
ile.. melekler, “önemli değil,
birine kanat takacaklarda, matkapla
sırtına montaj delikleri açıyorlar”
demiş. Bektaşi, o kadarına razı olmuş
ama bakmış yeni ve daha güçlü bir
feryat.. “ya bu seferki nedir?” demiş
korkudan titreyerek. melekler, “önemli
değil, birinin kafasına nurdan halka
takacaklar da, montaj için kafatasına
matkapla delik açıyorlar” demişler.
Bektaşi, “Ben vazgeçtim cennetten, beni
cehenneme götürün” demiş. Melekler,
“Ya sen deli misin? orada insanı kazığa
oturtuyorlar” deyince, bektaşi biraz
düşünüp, “Olsun, hiç olmazsa onun deliği
hazır” demiş.